Mikroautobusu nuoma

Mikroautobusų nuoma ISO standartartas

patikimas vežėjas

ISO standartartas

Navigacija: Pagrindinis > Mikroautobusų nuoma – ISO standartartas


Mikroautobusų nuoma atnaujinome ISO 9001 standartą!

UAB „ATN BUS RENT“ įgyvendina projektą „UAB „ATN BUS RENT“ darbo našumo didinimas diegiant inovatyvias valdymo sistemas ir vadybos metodus“ Projektas finansuojamas iš Europos struktūrinių fondų lėšų, pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-820 „Procesas LT“ ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.
UAB “ATN BUS RENT” – bendrovė, dirbanti Lietuvos transporto ir turizmo paslaugų rinkoje. Tiek transporto, tiek turizmo paslaugų sektoriams būdingas dinamiškumas ir didelė konkurencija, todėl yra labai svarbu efektyvus įmonės darbas bei geras vardas rinkoje. Kita vertus, darbas yra susijęs su keleivių ir darbuotojų saugumu, todėl būtina tinkamai valdyti procesus, įvertinti rizikas bei numatyti prevencines priemones. Darbo našumą gali padidinti inovatyvių vadybos metodų taikymas įmonės valdyme, o patikimumą klientų akyse – sertifikatai, liudijantys įmonės paslaugų kokybę ir darbų saugą. Todėl nuspręsta UAB “ATN BUS RENT” įdiegti ir sertifikuoti kokybės vadybos sistemą ISO 9001 įmonės konkurencingumo didinimui ir eksporto plėtrai, įdiegti ir sertifikuoti darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą OHSAS 18001 rizikos valdymui ir įmonės atsakingumo didinimui bei subalansuotų rodiklių metodą BSC (“Balanced Scorecard”) įmonės procesų optimizavimui ir veiklos efektyvumo didinimui. Tikimasi, kad įdiegus ir sertifikavus šias sistemas, išaugs UAB “ATN BUS RENT” pardavimai, bus vystomas paslaugų eksportas, o darbo našumas pasieks ES vidurkį.
Tiek vadybos sistemos, tiek subalansuotų rodiklių metodas numato nuolatinį procesų tobulinimą ir monitoringą, ilgalaikių ir kasmetinių uždavinių įgyvendinimą, todėl projekto rezultatai bus naudojami tikslingai, t.y. UAB “ATN BUS RENT” veiklos gerinimui ir darbo našumo didinimui.

Mikroautobusu nuoma Vilniuje ISO standartas 9001

Mikroautobusu nuoma Vilniuje ISO standartas 9001

Mikroautobusu nuoma  OHSAS 18001:2007 standartas

Mikroautobusu nuoma Vilniuje ISO standartas

Mikroautobusu nuoma Vilniuje ISO standartas

Mikroautobusu nuoma ISO 9001:2015 standartas

Mikroautobusu nuoma ISO 9001:2015 standartas

Mikroautobusu nuoma ISO 9001:2015 standartas

Mikroautobusu nuoma ISO 9001:2015 standartas

Mikroautobusu nuoma ISO 9001:2015 standartas