Mikroautobusu nuoma

ES projektai

  1. /
  2. ES projektai

UAB „ATN BUS RENT“ įgyvendina 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
13 PRIORITETAS. Veiksmų, skirtų COVID-19 krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas ekonomikos
atgaivinimui“ priemonės Nr. 13.1.1-LVPA-K-861 „Kūrybiniai čekiai COVID-19“ projektą.
Projekto pavadinimas: „Keleivių pervežimo paslaugų teikimo dizaino ir rinkodaros inovacijų sukūrimas ir
diegimas ”

UAB „ATN BUS RENT“ – įmonė, turinti daugiau nei 20 metų patirtį keleivių pervežimo srityje. Covid19
pandemijos metu, sumažėjus įmonės pajamoms buvo nuspręsta imtis pokyčių įmonės paslaugų teikimo
struktūroje, atnaujinant paslaugų teikimo schemą, išsiaiškinant klientų poreikius, darant ją maksimaliai
prieinamą, pasitelkus e-sprendimus, rinkodarines inovacijas. UAB „ATN BUS RENT“ projekto
įgyvendinamo metu planuoja sukurti ir įdiegti naują, inovatyvų keleivių pervežimo paslaugų teikimo
dizainą, taip pat sukurti ir įdiegti rinkodaros inovacijas sukurto paslaugų dizainų viešinimui.
Projekto tikslas: Kūrybinių ir kultūrinių industrijų sektoriuje veikiančių įmonių pagalba sukurti bei įdiegti
keleivių pervežimo paslaugų teikimo dizainą ir rinkodaros inovacijas.
Projektas bendrai finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir įmonės lėšomis. Bendra
projekto vertė 93.000,00 Eur. Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skiriama
69.750,00 Eur.

Projekto vykdymo pradžia 2022-01-12.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2023-01-10.

Kuriame Lietuvos ateitį LOGO